Mitsubishi Heavy Industries, LTD. P ? P
䰒?
129344, ? , . ? ?1
E 13
? :
+7 (495) 221-41-04
+7 (926) 536-04-56
E:
. ?.: 9:00 - 18:00
. - .: G
C ~
?P
m
?/div>
01-07-2020

@ϔ? ?/span> m?ϔ?E ?Mitsubishi Heavy

m?ϔ?E ?Mitsubishi Heavy

 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZSX-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZSX-W
R . KA? 5 ? Xg 5.8 ? D ? 50 ?
: 49 000 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W
R . KA? 2  ? Xg 3  ? D ? 20 ?
: 37 900 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W
R . KA? 2.5  ? Xg 3.4  ? D ? 25 ?
: 40 800 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W
R . KA? 3.5 ? Xg 4.5 ? D ? 32 ?
: 46 000 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK60ZSX-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK60ZSX-W
R . KA? 6 ? Xg 6.8  ? D ? 60  ?
: 57 200 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W
R . KA? 2 ? Xg 3 ? D ? 20 ?
: 24 300 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
R . KA? 2.5 ? Xg 3.4 ? D ? 25 ?
: 26 500 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W
R . KA? 3.5 ? Xg  4.5? D ? 32 ?
: 30 100 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W
R . KA? 5 ? Xg  5.8? D ? 50 ?
: 42 000 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZR-W
R Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZR-W
R . KA? 7.1 ? Xg  8? D ? 70?
: 59 400 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SKM20ZSP-W
R Mitsubishi Heavy Industries SKM20ZSP-W
R . KA? 2 ? Xg 3 ? D ? 20 ?
: 16 600 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SKM25ZSP-W
R Mitsubishi Heavy Industries SKM25ZSP-W
R . KA? 2 ? Xg 3 ? D ? 20 ?
: 18 900 ?
??/span>
 
R Mitsubishi Heavy Industries SKM35ZSP-W
R Mitsubishi Heavy Industries SKM35ZSP-W
R . KA? 2 ? Xg 3 ? D ? 20 ?
: 21 600 ?
??/span>
 

RE ??Mitsubishi Heavy ?p ?u ??/h2>

?ëE ??P Mitsubishi Heavy K? ?B?

 • XD??? G;
 • ??
 • ܐ;
 • ;
 • D ?
 • K.

?? s?җ?? f P Mitsubishi Heavy, Pϔ?O u ??

?X?

 • ܐ

s E ?P ??O{I ~? ?f, X??s P ϔ? ?P ] ܐI ?s?I ?.

 • W sB|

R P Mitsubishi Heavy (?) e 2 7 ?s?KA ??e 3 8 ?s?Xg O.

 • ?K?XD??/li>

??K???e Mitsubishi Heavy, Pϔ?䎽?PB ??O? e 20 70 c. ?

 • p E

?P?Oҗ O?y?D??? ?X?. ??O? ?sX???E G, ?X X??

?Oj?]P?X??? O???I 3 , ??s? XBf?.

WT?W ]?X??? O ?!

?/div>
Ԅ??#?
Ԅ??/div>
Ԅ???/div>
C?E P
ZE PﰒBI
KA?, ?/div>
?XD?, ? c.
Ԅ???#?
C?E P #?
ZE PﰒBI #?
KA?, ?#?
Xg, ?#?
?XD?, ? c. #?
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W
  ??/span>
37 900 ?  
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK60ZSX-W
  ??/span>
57 200 ?  
 
R Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZR-W
  ??/span>
59 400 ?  
E ܛX폆- PHPShop. ?s? ?2003-2020.
լƵ-լƵƵ-լиƵ-լиվ