Mitsubishi Heavy Industries, LTD. P ? P
䰒?
129344, ? , . ? ?1
E 13
? :
+7 (495) 221-41-04
+7 (926) 536-04-56
E:
. ?.: 9:00 - 18:00
. - .: G
C ~
?P
m
?/div>
01-07-2020

@ϔ? ?/span> mK ?u ϔ? Mitsubishi Heavy

mK ?u ϔ? Mitsubishi Heavy

 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM40ZS-S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM40ZS-S
mK ; KA? 4 ? Xg 4.8  ? D ? 60  ?
? 2020!
?Wk P ?I ΈF?nbsp;
10%!
: 79 900 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-S
mK ; KA? 6 ? Xg 6.8  ? D ? 60  ?
? 2020!
?Wk P ?I ΈF?nbsp;
10%!
: 89 900 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-S1
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-S1
mK ; KA? 6 ? Xg 6.8  ? D ? 60  ?
? 2020!
?Wk P ?I ΈF?nbsp;
10%!
: 108 600 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM60Z?S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM60Z?S
mK ; KA? 6 ? Xg 6.8  ? D ? 60  ?
? 2020!
?Wk P ?I ΈF?nbsp;
10%!
: 128 900 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM71Z?S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM71Z?S
mK ; KA? 7.1 ? Xg 8.6 ? D ? 70 ?
: 156 900 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM80Z?S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM80Z?S
mK ; KA? 8 ? Xg 9.3 ? D ? 80  ?
: 180 700 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM100Z?S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM100Z?S
mK ; KA? 10.1 ? Xg 12 ? D ? 100 ?
: 252 900 ?
??/span>
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM125Z?S
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM125Z?S
mK ; KA? 12.5 ? Xg 13.5 ? D ? 120  ?
: 269 200 ?
??/span>

mK Mitsubishi Heavy e

B K f ??. K?su E X P Bf:

 • ϔ?e ??Kg?? ?P? ϔfG ϔ? c, ? ;
 • G ??XD?;
 • ????
 • ?O?P.

?OP?P Mitsubishi Heavy ??. s ?s ? Mitsubishi Heavy, Pϔ??B?e? ?, ?P ??XDE XB: e 40 125 c. ?

?KI??Mitsubishi Heavy K?O e 2 6 f ?X PB ??O??E? . mK ?Mitsubishi Heavy E W? KAE ?? Xg?

W ? K P Mitsubishi Heavy (?) O ? wX ??A?uX폆-. ?K? ? T? ?? 尒|D ??X?30 ?

ϔ sB|? ??fI 尒? W ?? O ? D .

X ?O?X???, ? X? W 3 !

?/div>
Ԅ??#?
C?E P #?
ZE PﰒBI #?
KA?, ?#?
Xg, ?#?
?XD?, ? c. #?
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-S1
  ??/span>
108 600 ?
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM80Z?S
  ??/span>
180 700 ?
 
mK Mitsubishi Heavy Industries SCM100Z?S
  ??/span>
252 900 ?
E ܛX폆- PHPShop. ?s? ?2003-2020.
լƵ-լƵƵ-լиƵ-լиվ